Amendementen

logo
U bent hier: Home / Documenten / Amendementen

Amendementen

Wat is een amendement?
Een amendement is een tekstuele wijziging van een raadsbesluit dat in de gemeenteraad aan de orde is. Op basis van het amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een besluit mits de meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat. Elk raadslid en elke fractie kan een amendement indienen.

Wat vindt u op deze pagina?
Op deze pagina vindt u de verworpen, ingetrokken en aangenomen amendementen. Als een amendement verworpen wordt, heeft het amendement niet genoeg stemmen gekregen en wordt de wijziging niet doorgevoerd. Een ingetrokken amendement is een voorgestelde wijziging die na indienen en bespreking niet in stemming is gebracht. Indien een amendement genoeg stemmen heeft gekregen, wordt deze aangenomen en wordt de tekstuele wijziging doorgevoerd.