Brieven aan de Raad

logo

Brieven aan de Raad

Regelmatig ontvangt de gemeenteraad brieven van inwoners en instanties. Wilt u de raad schrijven dan kunt u uw brief richten aan:

Gemeente Assen
Ter attentie van de gemeenteraad
Postbus 30018
9400 RA ASSEN

U kunt uw brief ook per mail sturen naar: griffier@assen.nl

Schrijft u een brief aan de gemeenteraad dan is het goed dat u zich realiseert dat deze brieven openbaar worden gemaakt. Alleen als u daar specifiek om vraagt kunnen naam en adres worden weggelaten. Het is nodig om dit meteen in uw brief aan te geven.

Ingekomen brieven worden via de lijst met ingekomen stukken met een voorstel tot behandeling aan de raad voorgelegd. De raad kan naar aanleiding van de brief besluiten een onderwerp te agenderen. Als de raad hiervoor kiest wordt in de meeste gevallen eerst een advies van het college gevraagd. Op het moment dat de lijst ingekomen stukken op de agenda van de raad staat, wordt er dus nog niet inhoudelijk op de brief gereageerd.

De briefschrijver krijgt altijd bericht van de gemeenteraad. Dit wordt verzorgd door de griffie. Ook voor advies of overleg kunt u gerust contact opnemen met de griffier via het telefoonnummer 0592-366559 of per e-mail griffier@assen.nl