Burgerinitiatief

logo

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief, wat houdt dat in?
Inwoners van de gemeente Assen hebben het recht om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit recht heet het Burgerinitiatief. Het burgerinitiatief biedt een burger de mogelijkheid om een onderwerp aan de gemeenteraad aan te dragen, zonder dat hierbij een concreet voorstel is gevoegd.

Het verzoek moet tenminste bevatten:

  • een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;
  • een toelichting waarin de aanleiding, het doel en wat er nodig is om het doel van het burgerinitiatief te bereiken staan vermeld;
  • de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de initiatiefnemer.

 

Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

  • een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;
  • een vraag over het gemeentelijk beleid;
  • een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • een onderwerp waarover de raad, tijdens de zittingsperiode van de raad waarin het burgerinitiatief is ingediend al een besluit heeft genomen, of een onderwerp waarvan vaststaat dat de raad daarover in die zittingsperiode nog een besluit gaat nemen.

De regels rondom het burgerinitiatief staan beschreven in de verordening Beleidsregels, brieven, verzoeken en burgerinitiatieven.

Procedure
Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de raad wordt schriftelijk bij de voorzitter van de raad ingediend. Als de gemeenteraad het verzoek toewijst, dan wordt het burgerinitiatiefvoorstel geplaatst op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering. De indienen van het verzoek krijgt de gelegenheid in de gemeenteraad een toelichting te geven op het voorstel.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad. Telefoon (0592) 366559. U kunt u de griffier ook mailen griffier@assen.nl