Contact met de raad

logo

Contact met de raad

Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Dat kan op verschillende manieren.

E-mail of brief 

Gemeente Assen
Ter attentie van de gemeenteraad
Postbus 30018
9400 RA ASSEN

E-mail: griffier@assen.nl

Uw e-mail of brief komt direct bij alle 33 gemeenteraadsleden terecht. U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Dit omdat niet alle politieke partijen in de gemeenteraad dezelfde mening hebben over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht komen. U kunt natuurlijk altijd individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen.

Contact met fractie

Wilt u contact met een bepaald raadslid of een raadsfractie van een bepaalde politieke partij? U vindt alle e-mailadressen en telefoonnummers op deze pagina.