Ingekomen stukken

logo
U bent hier: Home / Documenten / Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

Ingekomen Stukken en Lijst Ingekomen Stukken

Op deze pagina vindt u alle ingekomen stukken. De ingekomen stukken bestaat uit alle post die gericht is aan de gemeenteraad. 

De brieven worden beschikbaar gesteld aan de raad en op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst. De LIS vormt een overzicht van alle ingekomen stukken en wordt behandeld tijdens de raadsvergadering.

De griffie handelt alle post voor de gemeenteraad af en geeft een advies voor verdere afhandeling. Ingekomen stukken kunnen op verschillende wijzen worden afgehandeld:

A. Voor kennisgeving aannemen
B. Voor advies in handen gesteld van het college van B&W
C. Ter afdoening in handen gesteld van het college van B&W
D. Ter afdoening in handen gesteld van de griffier
E. Ter agendering in de raad

De LIS wordt een week voor de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. Raadsleden hebben op deze manier voldoende tijd om de Ingekomen Stukken door te nemen.

Wat vindt u op deze pagina?

Op de pagina van Brieven B&W vindt u alle brieven die gericht zijn aan de raad, afkomstig van het college. De Brieven burgers en instellingen zijn gericht aan de raad, afkomstig van verschillende instellingen en burgers.

De ‘Archief-knop’ brengt u bij de ingekomen stukken van voorgaande jaren. De lijst is geordend op jaar en maand.

Archief