Inspreken

logo
U bent hier: Home / Burger & Raad / Inspreken

Inspreken

Eén van de manieren om uw mening te kunnen geven is door gebruik te maken van het spreekrecht in de vergaderingen. Het spreekrecht betekent dat u in maximaal vijf minuten kunt zeggen wat u van een bepaald voorstel vindt.

Wanneer kunt u inspreken?
Inspreken is alleen mogelijk tijdens een opiniërend blok. Nadat u heeft ingesproken bespreken de raadsleden het voorstel. Het presidium kan in bijzondere gevallen bepalen dat er bij een bijeenkomst geen spreekrecht is.

Waarover kunt u inspreken?
U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen. Er kan alleen worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen die niet eerder tijdens een inspraakprocedure aan de orde zijn geweest.

Hoe werkt het?
Als u zich heeft aangemeld voor inspreken moet u vanzelfsprekend tijdig bij de vergadering aanwezig zijn. U kunt dan plaatsnemen op de tribune. De voorzitter van de vergadering zegt wanneer u aan de beurt bent. Hiervoor is er een apart spreekgestoelte beschikbaar. Als u van de voorzitter het woord heeft gekregen noemt u eerst uw naam. Spreekt u namens meer mensen of een organisatie dan meldt u dat ook. Daarna geeft u uw mening over het voorstel waarover de raadsleden gaan vergaderen. Nadat u heeft gesproken kunnen de raadsleden en hun vervangers u vragen stellen, daarna gaat de raad vergaderen over het betreffende onderwerp.

Aanmelden
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit voor de opening van de vergadering melden bij de griffier. Voor aanmelding kunt u bellen met de griffie van de gemeenteraad. Telefoon (0592) 366559. Ook kunt u zich bij de griffier aanmelden per e-mail: griffier@assen.nl Meld bij welke vergadering en voor welk onderwerp u wilt inspreken.