Lange Termijn Agenda

logo

Lange Termijn Agenda

Voor de Lange Termijn Agenda van de gemeenteraad Assen kunt u de volgende pagina raadplegen:

https://assen.langetermijnagenda.nl

Op de LTA worden alle onderwerpen opgenomen die de komende periode in de raad behandeld zullen worden. De aangegeven data zijn een richtlijn bij de planning van de vergaderingen. De feitelijke datum kan hiervan afwijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie (0592-366559).