Moties

logo
U bent hier: Home / Documenten / Moties

Moties

Wat is een motie?

Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Dit kan door raadsleden en door fracties. Moties worden tijdens de raadsvergadering ingediend. De motie is een politiek instrument waar ieder raadslid recht op heeft.

Een motie kan aansluiten bij een agendapunt. De raad behandelt de moties tegelijkertijd met de beraadslaging over het agendapunt. Sluit de motie niet aan op een agendapunt, dan is er sprake van een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. De behandeling vindt dan plaats nadat alle, op de agenda voorkomende, onderwerpen zijn afgehandeld.

Als een meerderheid van de raad een motie aanneemt, kan de motie uitgevoerd worden door het college van burgemeester en wethouders.

Wat vindt u op deze pagina?

Op deze pagina vindt u de verworpen, aangenomen en aangehouden moties. Een verworpen motie is een motie die niet is aangenomen. Voor de aangenomen moties geldt dat deze uitgevoerd moeten worden door het college van B en W. Over aangehouden moties moet nog besloten worden.