De week van... OpAssen fractievoorzitter Egbert Prent

logo

De week van... OpAssen fractievoorzitter Egbert Prent

Regelmatig vertelt een raadslid iets over zijn of haar werk als raadslid. Deze keer het woord aan OpAssen fractievoorzitter Egbert Prent.  

Januari, het begin van een nieuw jaar en goede voornemens. Voor mij is 2018 een jaar waarin ik na 20 jaar raadslidmaatschap een streep trek onder mijn politiek getinte werkzaamheden. Veel is er gebeurd in die 20 jaar. Collega  raadsleden die zijn overleden. Denk dan aan Herman Tuhumury (PvdA), Marijke van de Broek (SP) en ook Koos Albronda (VVD), maar ook aan de ambtenaren die ons zijn ontvallen zoals Leo van Buiten en Tromp Post. Januari begon voor mij met een interview met Rosa Timmer van het Dagblad van het Noorden. Een uitgebreid verslag in de krant waar ik zelf toch ook wel van schrok. Maar ik had Rosa dan ook bijna 3 uur op bezoek en dan vertel je nog niet alles.

Helaas kon ik door omstandigheden niet naar de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie, maar een dag later was ik op de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in het Provinciehuis en luisterden we aandachtig naar de eerste Nieuwjaarstoespraak van de nieuwe CdK, Jetta Klijnsma.
9 Januari een gesprek met de bewoner van Marsdijk 18 over de mogelijke plaatsing van  geluidswerende schermen al dan niet transparant bij zijn woning.
De raadsvergadering van 18 januari vergde de nodige voorbereidingen. ’s Morgens voor controle gebitslijm naar de tandarts. De 19e naar de podologe om de stand van mijn voeten te controleren.

22 Januari maandagavond vergadering van de vertrouwenscommissie en woensdag 24 januari in DNK waar ik een tiental kinderen van de Cirkel heb voorgelezen uit “Sst, de tijger slaapt” in kader van het Nationaal Voorleesontbijt. Donderdag de 25e bijeenkomst fractievoorzitters onderwerp de verbouwing van de raadszaal en dan met name het kostenplaatje. Aansluitend bijeenkomst over cameratoezicht. Donderdagmiddag de opening Bouwplan in de TT-hall bezocht.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen met rasse schreden naderen alle partijen succes toegewenst met campagnevoeren. Een goede campagne, eindigt meestal met champagne!
Van mij heeft U niets te vrezen!!

Egbert Prent