Meer weten over inspreken?

logo

Meer weten over inspreken?

Eén van de manieren om uw mening te kunnen geven is door gebruik te maken van het spreekrecht in de vergaderingen. Het spreekrecht betekent dat u in maximaal vijf minuten kunt zeggen wat u van een bepaald voorstel vindt.

Wanneer kunt u inspreken?
Inspreken is alleen mogelijk tijdens een opiniërend blok. Nadat u heeft ingesproken bespreken de raadsleden het voorstel. Het presidium kan in bijzondere gevallen bepalen dat er bij een bijeenkomst geen spreekrecht is.

Waarover kunt u inspreken?
U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen. Er kan alleen worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen die niet eerder tijdens een inspraakprocedure aan de orde zijn geweest.

Hoe werkt het?
Als u zich heeft aangemeld voor inspreken moet u vanzelfsprekend tijdig bij de vergadering aanwezig zijn. U kunt dan plaatsnemen op de tribune. De voorzitter van de vergadering zegt wanneer u aan de beurt bent. Hiervoor is er een apart spreekgestoelte beschikbaar. Als u van de voorzitter het woord heeft gekregen noemt u eerst uw naam. Spreekt u namens meer mensen of een organisatie dan meldt u dat ook. Daarna geeft u uw mening over het voorstel waarover de raadsleden gaan vergaderen. Nadat u heeft gesproken kunnen de raadsleden en hun vervangers u vragen stellen, daarna gaat de raad vergaderen over het betreffende onderwerp.

Aanmelden
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit voor de opening van de vergadering melden bij de griffier. Voor aanmelding kunt u bellen met de griffie van de gemeenteraad. Telefoon (0592) 366559. Ook kunt u zich bij de griffier aanmelden per e-mail: griffier@assen.nl Meld bij welke vergadering en voor welk onderwerp u wilt inspreken.