Referendum

logo
U bent hier: Home / Burger & Raad / Referendum

Referendum

Met een referendum kunnen burgers de raad adviseren om terug te komen op een genomen besluit. Raadsbesluiten kunnen aan een raadgevend correctief referendum worden onderworpen. Een raadgevend correctief referendum is een soort noodrem in ons democratisch bestel.

Alleen raadsbesluiten kunnen onderwerp zijn van een raadgevend correctief referendum. De volgende raadsbesluiten kunnen geen onderwerp zijn van een referendum:

 • besluiten over voorstellen, gedaan aan de raad als beroepsinstantie voor besluiten van het
 • college van burgemeester en wethouders;
 • besluiten over voorstellen, gericht op het voor kennisgeving aannemen van nota's,
 • rapporten en dergelijke;
 • besluiten over voorstellen inzake individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen,
 • schorsingen, erkenningen en verlening van kwijtschelding;
 • besluiten in het kader van deze verordening;
 • besluiten tot het voeren van rechtsgedingen;
 • ontwerpgemeentebegroting (heffingen, leges, belastingen, subsidies en overdrachten
 • daaronder begrepen);
 • besluiten die zodanig urgent zijn, dat naar het oordeel van de raad uitstel van
 • besluitvorming onmogelijk is.

Een volledig overzicht van de spelregels voor het houden van een referendum staan in de Referendumverordening.