Rekenkamercommissie

logo

Rekenkamercommissie

Algemeen

De rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek naar de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Hierbij wordt gekeken of de uitvoering efficiënt en volgens de regels heeft plaatsgevonden en of het doel bereikt is.

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden, waarvan twee externe leden (voorzitter en plv. voorzitter) en een raadslid uit de coalitiepartijen en twee raadsleden uit de niet-coalitiepartijen.

De volgende personen hebben momenteel zitting in de rekenkamercommissie:

- De heer Guus Janssen (voorzitter, extern lid)

- Mevrouw Corke van der Weijden (plv. voorzitter, extern lid)

- De heer John Kok (raadslid CDA)

- De heer Martin Rasker (raadslid VVD)

- Mevrouw Harriët van Es (raadslid PvdA)

Contact

Voor meer informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Rekenkamercommissie, mevrouw M. Kolkman.

De rekenkamercommissie van de gemeente Assen is altijd op zoek naar onderwerpen voor onderzoek. Uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. De rekenkamer gebruikt uw inbreng om te bepalen waarnaar zij in het komende jaar onderzoek zal doen. Als u een idee heeft, laat het ons vooral weten.

Postadres: 

Rekenkamercommissie Assen

T.a.v. mevrouw M. Kolkman

Postbus 30018

9400 RA  ASSEN

Emailadres: rekenkamercommissie@assen.nl

Telefoonnummer: 0592-366559