Schriftelijke vragen

logo

Schriftelijke vragen

Elk raadslid mag het college schriftelijke vragen stellen over alle zaken die de raad aangaan. Heeft een raadslid een schriftelijke vraag ingediend, dan krijgen alle raads- en collegeleden hiervan een kopie.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen ook per brief aan het raadslid dat de vraag heeft gesteld. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen dertig dagen na de dag van ontvangst. Alle raadsleden en de pers krijgen van deze brief weer een kopie.