Werkgeverscommissie

logo

Werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie is een commissie uit de raad die namens de raad het werkgeverschap behartigt ten aanzien van de griffie. De werkgeverscommissie heeft daartoe een aantal bevoegdheden overgedragen gekregen, zoals het voeren van de beoordelings- en functioneringsgesprekken met de griffier. De basis daarvoor ligt vast in de Verordening werkgeverscommissie. Daarnaast adviseert de commissie de raad als het gaat om personele beslissingen over de griffier (aanstelling, inschaling, schorsing en ontslag). De werkgeverscommissie vergadert in de regel elk kwartaal. De griffier is secretaris van de werkgeverscommissie.

De leden zijn:

Inge Eshuis, voorzitter

Martin Sagel

Jan Broekema

Kees Boonzaaijer

Linn Binnerts

Er zijn geen bestuursorganen aan dit type gekoppeld.